Get Adobe Flash player

Plastový zemní filtr a jímky ideální pro čištění odpadních vod

 

Plastový zemní filtr s pískovou náplní slouží k dočištění splaškových odpadních vod. Bývá zařazen za tříkomorové septiky nebo za jiné druhy čištění. Filtr je vyroben z polypropylenu, který trvale odolává agresivnímu prostředí. Voda do filtru přitéká přes nátokovou rozdělovací komoru, přes kterou je rovnoměrně rozváděna po celé ploše filtru a dále se čistí pomocí protékání přes vrstvu štěrku a písku. Čistá voda je poté jímána a odváděna do sběrné komory, odkud putuje do vodotoče, zasakování, nebo dešťové kanalizace. Neváhejte a pořiďte si i Vy šetrné plastové jímky a zemní filtry s nulovými provozními náklady pro bezchybný chod Vaší domácnosti, víkendového domu či zemědělské usedlosti.

 

Jímky i zemní filtry nabízí řadu výhod

Nemáte tušení, co to vlastně plastové jímky, septiky či zemní filtry jsou a jak vypadá průběh osazení v terénu? V případě filtru se vana osadí na podkladní desku z betonu, vyztuženého KARI sítí ve spádu 1% po směru toku. Vnitřek vany se pak vyplní jednotlivými předepsanými  vrstvami  štěrku a písku  za současného obsypávání tříděnou hutněnou zeminou. Překryje se geotextilií, a pak se filtr zasype vrstvou zeminy, a proto je po urovnání terén možno zatravnit, aby Vám zbytečně neošklivil zahradu. A jaké další výhody kromě estetických předností zemní filtry přináší?

  • jsou vhodné i pro přerušovaný provoz ( rekreační objekty, chaty, chalupy )
  • dlouhá životnost
  • jednoduchá instalace stejně jako plastové jímky
  • minimální nároky na obsluhu a údržbu
  • nulové provozní náklady
  • vysoká účinnost čištění (až 95 % )

 

Zemní filtry – dlouhá životnost, nulová údržba, záruka na 3 roky

Zemní filtry stejně jako například všechny plastové jímky nepotřebují v podstatě žádnou údržbu, pouze je nutné kontrolovat životnost náplně, která je při dodržení veškeré technologie (jako je velikost septiku a filtru) až 15 let. Užijte si nulových nákladů na provoz filtru a záruky na 3 roky! A pokud zemní filtry nejsou to, co hledáte, seznamte se s naší další nabídkou, jako jsou například  dešťové jímky, septiky či vodoměrné šachty. Kontaktujte nás s jakýmkoliv dotazem!

 

Provoz:

Údržba spočívá pouze v občasné kontrole stavu náplně. Pokud by předčištěná voda začala přetékat do sběrné komory přepadovým otvorem, je nutno vyměnit náplň filtru.

 

Záruka:

Výrobce poskytuje záruku 36 měsíců ode dne prodeje.
Na přání zákazníka upravíme filtr podle místních podmínek a požadavků.

 

Technické parametry:

TYP FP1 FP2 FP3 FP4
Počet E.O. ( počet připojených obyvatel ) 1 – 3 3 – 5 6 – 8 6 – 10
Max. množství odpadní vody ( m³/den ) 0,4 0,6 0,9 1,4
Rozměry (mm ) –  délka 3000 3500 4000 5600
- výška    1300 1300 1300 1300
- šířka    1400 1500 1800 2000
- výška vtoku  Vv 1100 1100 1100 1100
- výška odtoku Vo(gravitační) 100 100 100 100
Objem (m3) 4 6 11 13
cena 22 846,- 24 980,- 29 750,- 36 450,-

Pozn. Pro objekty s občasným provozem(rekreační zařízení) lze použít filtr o stupeň nižší.
Ceny jsou bez DPH 20% (10%)

Schéma sestavy tříkomorový septik + pískový filtr:

septik s pískovým filtrem

 

Filtr pískový – schéma:

pískový filtr - schéma

Legenda:

1. Pískové lože nebo betonová základová deska
2. Nádrž zemního filtru
3. Geotextilie
4. Zásyp vykopanou zeminou
5. Štěrk
6. Filtrační vrstva písku
7. Odvětrání