Get Adobe Flash player

Septiky

 

Výhody plastových septiků:

  • menší stavební náklady a pracnost, než u betonových septiků
  • malé rozměry
  • jednoduchá konstrukce
  • jednoduchá montáž
  • bezobslužný provoz
  • nevadí jim nepravidelné zatěžování – výhoda u rekreačních objektů
  • zakrytí malým pochůzným víkem 60 cm v průměru

 

Charakteristika

Dvou a tříkomorové septiky řady SP slouží k čištění odpadních splaškových vod malých izolovaných zdrojů znečištění jako jsou rodinné domy, malé penziony, rekreační objekty apod.

 

Popis

Septik tvoří plastová nádrž, rozdělená přepážkami na dvě nebo tři komory. Horní otvor s poklopem slouží ke kontrole a případné údržbě. Do první komory natéká znečištěná splašková voda a otvory v přepážkách protéká k odtoku. Na dně v jednotlivých komorách zůstávají sedimentované kaly, které jsou anaerobními mikroorganismy postupně pročišťovány. Septiky slouží k čištění splaškových odpadních vod, nesmějí do nich být přiváděny dešťové a drenážní vody.

 

Účinnost čištění vody

Účinnost udává ČSN 756402 pro septik bez filtru 25-30% na BSK5 na suspendované látky. Skutečné hodnoty závisejí na dodržování provozního řádu.

 

Provoz

Údržba septiku spočívá pouze v odstraňování zachyceného kalu. Ten je potřeba ze septiku vyvézt, pokud jeho vrstva dosáhne 1/3 užitečné výšky nádrže, nejméně ale jednou za rok. Kal je třeba odsát ze všech komor. Na dně musí zůstat minimální vrstva kalu cca 10-15 cm jako očkovací kal.

 

Záruka

Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců ode dne prodeje, pokud jsou dodrženy montážní předpisy výrobce. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nevhodnou manipulací a montáží.

Základní rozměry

Typ Počet E.O. obyvatel Průměr D(mm) Výška H1 (mm) Výška H (mm) Celkový objem (m3)
SP3 4 1600 1500 1900 3
SP4 6 1800 1500 1900 4
SP5 7 2050 1500 1900 5
SP6 8 2200 1600 2000 6
SP7 10 2300 1700 2100 7

 

Septik tříkomorový válcový

septik tříkomorový válcový

 

Legenda:

 

H – celková výška
H1 – výška nádoby
H2 – výška komínového nástavce(std. 400mm)
Hvt – výška vtoku
D – průměr nádoby

 

septik tříkomorový válcový

 

Legenda:

D – průměr septiku
H – výška septiku
H1 – výška nádoby septiku
H2 – výška komínového nástavce
Hvt – výška vtoku
Hvýt – výška výtoku (Hvt-70 mm)

 

Fotogalerie