Get Adobe Flash player

Bez kvalitní plastové jímky ani ránu!

 

Plastové jímky neboli nádrže, slouží k akumulaci odpadní, užitkové nebo pitné vody, chemických roztoků nebo kalů, bez kterých se žádná domácnost, zemědělská usedlost nebo firma neobejde. Nejčastějšími druhy jsou nádrže na pitnou vodu, bezodtokové jímky (žumpy), septiky, odlučovače apod. Plastové jímky jsou, jak již název napovídá, vyrobeny z integrálního polypropylenu, buď jako válcové nebo krabicové. Jsou vodotěsné, odolné vůči ropným látkám, kyselinám a louhům. Všechny jímky, ať už septiky nebo jiné typy, musí výrobce podrobit důkladné zkoušce vodotěsnosti, kterou také dokladuje speciálním protokolem. Neváhejte tedy a seznamte se s nabídkou kvalitních plastových jímek, které Vám zaručí zdravou pitnou vodu a provoz odpadních vod bez problémů!

 

Plastové jímky – pitná voda bez nutnosti údržby

Každého důkladného majitele plastové jímky jistě potěší, že ať už se jedná o septiky, dešťové jímky či jiné typy nádrží, žádná z nich nepotřebuje zvláštní údržbu, pouze je nutné při čerpání kapaliny dbát bezpečnostních předpisů jako je příslušná vzdálenost fekálního vozu, důkladné odčerpávání kapaliny a správné vyčištění v případě nezbytných prací uvnitř jímky. A jaké jsou základní druhy osazení plastové jímky, ze kterých můžete vybírat?

  • Samonosné volně stojící jímky: Umisťují se v interiéru nebo exteriéru na betonový podklad, pískové lože nebo na zděnou, ocelovou či dřevěnou podkladní konstrukci. Podle provedení a velikosti jsou opásány ocelovými nebo nerezovými obručemi a vyztuženy plastovými žebry.
  • Jímky k obsypání: Jsou určeny do volného terénu bez spodní vody. Umisťují se na betonový podklad a obsypou se tříděným stabilizovaným výkopkem.
  • Nádrže k obetonování: Jsou určeny do lokalit s možným vyšším statickým zatížením (blízkost budov, zdí, komunikací) Plášť nádrže je vyztužen žebry a ocelovými závlačemi.
  • Jímky k obetonování proti spodní vodě: Použijí se tam, kde hladina spodní vody dosahuje nad základovou spáru. Plášť nádrže je vyztužen žebry a ocelovými závlačemi. Úpravy jsou závislé na velikosti nádrže a výšce hladiny spodní vody. Vždy je nutná konzultace s výrobcem.

 

Výběr plastové jímky konzultujte vždy s odborníkem

Plastové jímky, například vodoměrné šachty a odpadní šachty, mají při správném používání dlouhou životnost a jejich záruční doba je kolem dvou let i déle. Zacházení s nimi však nemusí být pro mnohé jednoduché a už samotný výběr může dělat potíže. Neriskujte poškození jímky a zbytečně vyhozené peníze. Kontaktujte ohledně správného používání a výběru odborníky. Neváhejte se obrátit na firmu, jejímž mottem je vstřícný zákaznický servis!

 

Záruka

Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců ode dne prodeje, pokud jsou dodrženy montážní předpisy výrobce. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nevhodnou manipulací a montáží. Každá nádrž je zkoušena dle ČSN 790905 a je k ní vystaven protokol o zkoušce vodotěsnosti.

 

Velikost jímky

ČSN 736781 předpisuje pro výpočet akumulačního objemu jímky vzorec:V=n*q*t n-počet obyvatel, q-specifická potřeba vody, t-interval vybírání jímky viz. následující tabulka.

 

Vybavení nemovitosti q(m3 na osobu a den)
Nesplachované záchody 0.002
Pouze WC 0.025
Pouze výtok vody(bez WC) 0.040
Výtok vody a společný WC 0.065
Výtok vody(bez koupelny),WC v bytě 0.080
Výtok vody, WC, koupelna (ohřev plyn, elektrika) 0.125
Výtok vody, WC, koupelna(centrální příprava teplé vody) 0.150

plastová jímka

Legenda:
H – Celková výška
H1 – Výška nádoby
H2 – Výška komínového nástavce(std. 400mm)
H.VT – Výška vtoku
D – Průměr nádoby

 

Základní rozměry

Typ Průměr D (mm) Výška H1 (mm) Výška H (mm) Celkový objem (m3)
ŽN3 1600 1500 1900 3
ŽN4 1800 1500 1900 4
ŽN5 2050 1500 1900 5
ŽN6 2200 1600 2000 6
ŽN7 2300 1700 2100 7
ŽN8 2400 1750 2150 8
ŽN9 2400 2000 2400 9
ŽN10 2500 2000 2400 10

 

Fotogalerie